Members

Kenji Takizawa
Professor
Tayfun E. Tezduyar
Professor (Joint Appointment)
Takashi Maekawa
Research Professor
Tasuku Tamai
Assistant Professor
Takuya Terahara
Assistant Professor
Felix Scholz
Research Associate
Yuki Ueda
Research Associate
Takashi Kuraishi
Research Associate (Rice)
Yuto Otoguro
Assistant Professor (TUS)
Yang Liu
D2
Zhaojing Xu
D1
Taniguchi Yasutoshi
D1
Nozomi Hiraoka
M2
Teppei Iino
M2
Jumpei Ito
M2
Megumi Minamihara
M2
Takahiro Nakamura
M2
Soma Nishikawa
M2
Taiga Ogura
M2
Yuki Okui
M2
Yoku Saito
M2
Yufei Zhang
M2
Hayato Azuma
M1
Chaitanya Girolkar
M1
Takehiro Handa
M1
Katsuya Ishida
M1
Ryunosuke Kamijo
M1
Takahiko Shirai
M1
Ayame Suzuki
M1
Kaichi Takahashi
M1
Hiroto Akira
B4
Lin Chenghao
B4
Shougo Kamiya
B4
Ryutaro Kaneko
B4
Ane Kitamura
B4
Sota Kitamura
B4
Taito Kondo
B4
Ryoma Kubota
B4
Masaki Sakamoto
B4
Eiki Yamamoto
B4
Saki Yoshida
B4
Poonboon Lawsirirat
B3
Junbo Wang
B3
Keisuke Igarashi
B3
Takumi Ishidai
B3
Tsuyoshi Kakegami
B3
Natsuki Kataoka
B3
Masataka Kobayashi
B3
Ikumi Kuroda
B3
Shohei Mikawa
B3
Yukichi Negishi
B3
Marina Tsuge
B3
Leo Lin
B2
Reha Avsar
Visitor
Alessio Castorrini
Visitor
Hirokazu Takagi
Former
Shohei Asada
Former
Naoya Okada
Former
Shinichiro Tabata
Former
Naoki Aoyama
Former
Yuki Tsutsui
Former
Hitoshi Hattori
Former
Narumi Toh
Former
Shota Hayashi
Former
Hiroki Mochizuki
Former
Keiya Tomizawa
Former
Tomohiro Jitsukawa
Former
Takahiro Ohara
Former
Haruki Okamura
Former
Hiroaki Uchikawa
Former
Kazuma Arai
Former
Shunsuke Wada
Former
Kazuki Takeuchi
Former
Taro Kanai
Former
Masayuki Kaneko
Former
Kenji Komiya
Former
Kensuke Shiozaki
Former
Kenichiro Nagaoka
Former
Ayaka Yoshida
Former
Gaku Endo
Former
Yutaro Ito
Former
Natsumi Nagashima
Former
Takafumi Sasaki
Former
Tatsuya Tanaka
Former
Gaku Inoue
Former
Shohei Utsuka
Former
Ryotaro Kobayashi
Former
Shunsuke Shimamura
Former
Ryohei Takeda
Former
Kyohei Hirota
Former
Natsuhiro Yano
Former
Ayaho Usui
Former
Mizuki Hori
Former
Yusuke Okumura
Former
Masaya Omori
Former
Levent Aydinbakar
Former
Takaho Chigawa
Former
Kei Goto
Former
Masahiro Kuwada
Former
Daisaku Matsuda
Former
Atsushi Miwa
Former
Kotaro Nagai
Former
Shota Onda
Former
Momoko Takano
Former
Kotaro Takemura
Former
Atsushi Tsushima
Former
Yujiro Watanabe
Former
Kazutoshi Yamada
Former
Satoshi Yamasaki
Former