Members

Kenji Takizawa
Professor
Tayfun E. Tezduyar
Professor (Joint Appointment)
Takashi Maekawa
Research Professor
Tasuku Tamai
Assistant Professor
Takuya Terahara
Assistant Professor
Felix Scholz
Research Associate
Yuki Ueda
Research Associate
Takashi Kuraishi
Research Associate (Rice)
Yuto Otoguro
Assistant Professor (TUS)
Yang Liu
D3
Yasutoshi Taniguchi
D2
Zhaojing Xu
D2
Takahiro Nakamura
D1
Yoku Saito
D1
Hayato Azuma
M2
Chaitanya Girolkar
M2
Takehiro Handa
M2
Katsuya Ishida
M2
Ryunosuke Kamijo
M2
Takahiko Shirai
M2
Ayame Suzuki
M2
Kaichi Takahashi
M2
Hiroto Akira
M1
Yuki Hoshi
M1
Shougo Kamiya
M1
Ryutaro Kaneko
M1
Taito Kondo
M1
Ryoma Kubota
M1
Saki Yoshida
M1
Poonboon Lawsirirat
B4
Junbo Wang
B4
Eiki Yamamoto
B4
Keisuke Igarashi
B4
Takumi Ishidai
B4
Tsuyoshi Kakegami
B4
Natsuki Kataoka
B4
Masataka Kobayashi
B4
Ikumi Kuroda
B4
Shohei Mikawa
B4
Yukichi Negishi
B4
Marina Tsuge
B4
Leo Lin
B3
Wataru Fukuda
B3
Takuma Inaba
B3
Raiki Kobayashi
B3
Hiroka Miura
B3
Ryo Nagata
B3
Yuhi Saiki
B3
Haruto Shiko
B3
Keigo Takeuchi
B3
Omer Bayram
B2
Nutdanai Thumpenjitt
B2
Reha Avsar
Visitor
Alessio Castorrini
Visitor
Hirokazu Takagi
Former
Shohei Asada
Former
Naoya Okada
Former
Shinichiro Tabata
Former
Naoki Aoyama
Former
Yuki Tsutsui
Former
Hitoshi Hattori
Former
Narumi Toh
Former
Shota Hayashi
Former
Hiroki Mochizuki
Former
Keiya Tomizawa
Former
Tomohiro Jitsukawa
Former
Takahiro Ohara
Former
Haruki Okamura
Former
Hiroaki Uchikawa
Former
Kazuma Arai
Former
Shunsuke Wada
Former
Kazuki Takeuchi
Former
Taro Kanai
Former
Masayuki Kaneko
Former
Kenji Komiya
Former
Kensuke Shiozaki
Former
Kenichiro Nagaoka
Former
Ayaka Yoshida
Former
Gaku Endo
Former
Yutaro Ito
Former
Natsumi Nagashima
Former
Takafumi Sasaki
Former
Tatsuya Tanaka
Former
Gaku Inoue
Former
Shohei Utsuka
Former
Ryotaro Kobayashi
Former
Shunsuke Shimamura
Former
Ryohei Takeda
Former
Kyohei Hirota
Former
Natsuhiro Yano
Former
Ayaho Usui
Former
Mizuki Hori
Former
Yusuke Okumura
Former
Masaya Omori
Former
Levent Aydinbakar
Former
Takaho Chigawa
Former
Kei Goto
Former
Masahiro Kuwada
Former
Daisaku Matsuda
Former
Atsushi Miwa
Former
Kotaro Nagai
Former
Shota Onda
Former
Momoko Takano
Former
Kotaro Takemura
Former
Atsushi Tsushima
Former
Yujiro Watanabe
Former
Kazutoshi Yamada
Former
Satoshi Yamasaki
Former
Taiga Ogura
Former
Yufei Zhang
Former
Nozomi Hiraoka
Former
Teppei Iino
Former
Jumpei Ito
Former
Megumi Minamihara
Former
Soma Nishikawa
Former
Yuki Okui
Former
Lin Chenghao
Former
Ane Kitamura
Former
Sota Kitamura
Former
Masaki Sakamoto
Former