Members

Kenji Takizawa
Professor
Tayfun E. Tezduyar
Professor (Joint Appointment)
Yuto Otoguro
Assistant Professor
Taro Kanai
D3
Takashi Kuraishi
D3
Takafumi Sasaki
D3
Levent Aydinbakar
D3
Takuya Terahara
D2
Masayuki Kaneko
M2
Kenji Komiya
M2
Kenichiro Nagaoka
M2
Masaya Omori
M2
Kensuke Shiozaki
M2
Tatsuya Tanaka
M2
Ayaka Yoshida
M2
Kyohei Hirota
M1
Gaku Inoue
M1
Ryotaro Kobayashi
M1
Taiga Ogura
M1
Shunsuke Shimamura
M1
Ryohei Takeda
M1
Shohei Utsuka
M1
Natsuhiro Yano
M1
Takaho Chigawa
B4
Gaku Endo
B4
Kei Goto
B4
Yutaro Ito
B4
Masahiro Kuwada
B4
Daisaku Matsuda
B4
Atsushi Miwa
B4
Kotaro Nagai
B4
Natsumi Nagashima
B4
Yusuke Okumura
B4
Masaki Sakamoto
B4
Momoko Takano
B4
Atsushi Tsushima
B4
Kazutoshi Yamada
B4
Satoshi Yamasaki
B4
Nozomi Hiraoka
B3
Mizuki Hori
B3
Teppei Iino
B3
Jumpei Ito
B3
Megumi Minamihara
B3
Takahiro Nakamura
B3
Soma Nishikawa
B3
Yuki Okui
B3
Yoku Saito
B3
Ayaho Usui
B3
Reha Avsar
Visitor
Alessio Castorrini
Visitor
Hirokazu Takagi
Former
Shohei Asada
Former
Naoya Okada
Former
Shinichiro Tabata
Former
Naoki Aoyama
Former
Yuki Tsutsui
Former
Hitoshi Hattori
Former
Narumi Toh
Former
Shota Hayashi
Former
Hiroki Mochizuki
Former
Keiya Tomizawa
Former
Tomohiro Jitsukawa
Former
Takahiro Ohara
Former
Haruki Okamura
Former
Hiroaki Uchikawa
Former
Kazuma Arai
Former
Shunsuke Wada
Former
Kazuki Takeuchi
Former