Members

Kenji Takizawa
Professor
Tayfun E. Tezduyar
Professor (Joint Appointment)
Takashi Maekawa
Research Professor
Takuya Terahara
Assistant Professor
Takashi Kuraishi
Research Associate (Rice)
Yuto Otoguro
Assistant Professor (TUS)
Yang Liu
Research Associate
Yasutoshi Taniguchi
D3
Zhaojing Xu
D3
Takahiro Nakamura
D2
Yoku Saito
D2
Takahiko Shirai
D1
Chaitanya Girolkar
D1
Megumi Minamihara
D1
Hiroto Akira
M2
Yuki Hoshi
M2
Shougo Kamiya
M2
Ryutaro Kaneko
M2
Taito Kondo
M2
Ryoma Kubota
M2
Saki Yoshida
M2
Takumi Ishidai
M1
Tsuyoshi Kakegami
M1
Masataka Kobayashi
M1
Ikumi Kuroda
M1
Shohei Mikawa
M1
Eiki Yamamoto
M1
Leo Lin
M1
Wataru Fukuda
B4
Takuma Inaba
B4
Natsuki Kataoka
B4
Raiki Kobayashi
B4
Hiroka Miura
B4
Ryo Nagata
B4
Yuhi Saiki
B4
Haruto Shiko
B4
Keigo Takeuchi
B4
Omer Bayram
B3
Nutdanai Thumpenjitt
B3
Yuto Aso
B3
Naoyuki Fujita
B3
Maya Okada
B3
Takuma Senoo
B3
Rinoa Shida
B3
Kosei Takahashi
B3
Keiichiro Watanabe
B3
Achmad Fadhail
B2
Thejaka Jayasinghe
B2
Hirokazu Takagi
Former
Shohei Asada
Former
Naoya Okada
Former
Shinichiro Tabata
Former
Naoki Aoyama
Former
Yuki Tsutsui
Former
Hitoshi Hattori
Former
Narumi Toh
Former
Shota Hayashi
Former
Hiroki Mochizuki
Former
Keiya Tomizawa
Former
Tomohiro Jitsukawa
Former
Takahiro Ohara
Former
Haruki Okamura
Former
Hiroaki Uchikawa
Former
Kazuma Arai
Former
Shunsuke Wada
Former
Kazuki Takeuchi
Former
Taro Kanai
Former
Masayuki Kaneko
Former
Kenji Komiya
Former
Kensuke Shiozaki
Former
Kenichiro Nagaoka
Former
Ayaka Yoshida
Former
Gaku Endo
Former
Yutaro Ito
Former
Natsumi Nagashima
Former
Takafumi Sasaki
Former
Tatsuya Tanaka
Former
Gaku Inoue
Former
Shohei Utsuka
Former
Ryotaro Kobayashi
Former
Shunsuke Shimamura
Former
Ryohei Takeda
Former
Kyohei Hirota
Former
Natsuhiro Yano
Former
Ayaho Usui
Former
Mizuki Hori
Former
Yusuke Okumura
Former
Masaya Omori
Former
Levent Aydinbakar
Former
Takaho Chigawa
Former
Kei Goto
Former
Masahiro Kuwada
Former
Daisaku Matsuda
Former
Atsushi Miwa
Former
Kotaro Nagai
Former
Shota Onda
Former
Momoko Takano
Former
Kotaro Takemura
Former
Atsushi Tsushima
Former
Yujiro Watanabe
Former
Kazutoshi Yamada
Former
Satoshi Yamasaki
Former
Taiga Ogura
Former
Yufei Zhang
Former
Nozomi Hiraoka
Former
Teppei Iino
Former
Jumpei Ito
Former
Soma Nishikawa
Former
Yuki Okui
Former
Lin Chenghao
Former
Ane Kitamura
Former
Sota Kitamura
Former
Masaki Sakamoto
Former
Poonboon Lawsirirat
Former
Junbo Wang
Former
Hayato Azuma
Former
Takehiro Handa
Former
Katsuya Ishida
Former
Ryunosuke Kamijo
Former
Ayame Suzuki
Former
Kaichi Takahashi
Former
Keisuke Igarashi
Former
Yukichi Negishi
Former
Marina Tsuge
Former