Members

Kenji Takizawa
Associate Professor
Taro Kanai
D1
Takashi Kuraishi
D1
Yuto Otoguro
D1
Takafumi Sasaki
D1
Levent Aydinbakar
D1
Hiroki Mochizuki
M2
Takuya Terahara
M2
Takahiro Ohara
M1
Haruki Okamura
M1
Hiroaki Uchikawa
M1
Kazuma Arai
B4
Masayuki Kaneko
B4
Masaki Kitamura
B4
Kenichiro Nagaoka
B4
Masaya Omori
B4
Kensuke Shiozaki
B4
Tatsuya Tanaka
B4
Keiya Tomizawa
B4
Ayaka Yoshida
B4
Kyohei Hirota
B3
Gaku Inoue
B3
Ryotaro Kobayashi
B3
Taiga Ogura
B3
Masaki Sakamoto
B3
Shunsuke Shimamura
B3
Ryohei Takeda
B3
Kazuki Takeuchi
B3
Shohei Utsuka
B3
Natsuhiro Yano
B3
Hirokazu Takagi
Former
Shohei Asada
Former
Naoya Okada
Former
Shinichiro Tabata
Former
Naoki Aoyama
Former
Yuki Tsutsui
Former
Hitoshi Hattori
Former
Narumi Toh
Former
Shota Hayashi
Former