Members

Kenji Takizawa
Professor
Tayfun E. Tezduyar
Professor (Joint Appointment)
Takashi Maekawa
Research Professor
Yuto Otoguro
Assistant Professor
Tasuku Tamai
Assistant Professor
Takashi Kuraishi
Postdoctoral Researcher
Levent Aydinbakar
D3
Takuya Terahara
D3
Yang Liu
D1
Kyohei Hirota
M2
Gaku Inoue
M2
Ryotaro Kobayashi
M2
Taiga Ogura
M2
Masaya Omori
M2
Shunsuke Shimamura
M2
Ryohei Takeda
M2
Tatsuya Tanaka
M2
Shohei Utsuka
M2
Natsuhiro Yano
M2
Takaho Chigawa
M1
Kei Goto
M1
Masahiro Kuwada
M1
Daisaku Matsuda
M1
Atsushi Miwa
M1
Kotaro Nagai
M1
Yusuke Okumura
M1
Momoko Takano
M1
Atsushi Tsushima
M1
Zhaojing Xu
M1
Kazutoshi Yamada
M1
Satoshi Yamasaki
M1
Yufei Zhang
M1
Nozomi Hiraoka
B4
Mizuki Hori
B4
Teppei Iino
B4
Jumpei Ito
B4
Megumi Minamihara
B4
Takahiro Nakamura
B4
Soma Nishikawa
B4
Yuki Okui
B4
Yoku Saito
B4
Masaki Sakamoto
B4
Ayaho Usui
B4
Hayato Azuma
B3
Takehiro Handa
B3
Katsuya Ishida
B3
Ryunosuke Kamijo
B3
Shota Onda
B3
Takahiko Shirai
B3
Ayame Suzuki
B3
Kaichi Takahashi
B3
Kotaro Takemura
B3
Yujiro Watanabe
B3
Reha Avsar
Visitor
Alessio Castorrini
Visitor
Hirokazu Takagi
Former
Shohei Asada
Former
Naoya Okada
Former
Shinichiro Tabata
Former
Naoki Aoyama
Former
Yuki Tsutsui
Former
Hitoshi Hattori
Former
Narumi Toh
Former
Shota Hayashi
Former
Hiroki Mochizuki
Former
Keiya Tomizawa
Former
Tomohiro Jitsukawa
Former
Takahiro Ohara
Former
Haruki Okamura
Former
Hiroaki Uchikawa
Former
Kazuma Arai
Former
Shunsuke Wada
Former
Kazuki Takeuchi
Former
Taro Kanai
Former
Masayuki Kaneko
Former
Kenji Komiya
Former
Kensuke Shiozaki
Former
Kenichiro Nagaoka
Former
Ayaka Yoshida
Former
Gaku Endo
Former
Yutaro Ito
Former
Natsumi Nagashima
Former
Takafumi Sasaki
Former